Bundel WO1 3 : Een andere kijk op de inundaties van de IJzer

BUNDEL WO1 3 : Een andere kijk op de inundaties van de IJzer Kolonel SBH b.d. Philippe Mignolet Onder de benaming “Overstromingen van de IJzer” denkt men gewoonlijk aan de beslissende inundatie van de IJzervlakte die aan een uitgeput Belgisch Leger toelieten de Duitse...

■ De geschiedenis van de Belgische militaire Genie

De geschiedenis van de Belgische militaire Genie Het geheel van de tradities van een wapen vormt een erfenis van onschatbare morele waarde waarop alle Korpsen terecht fier zijn. De Genie verschijnt in de loop van de eeuwen slechts sporadisch ten tonele.  De militaire...

Bundel 8GN: Beknopte geschiedenis van het 8e Geniebataljon

  BUNDEL 8GN : Bekopte geschiedenis van het 8ste Geniebataljon Kolonel SBH b.d. Philippe Mignolet en Adjudant-chef b.d. André Wouters († ) Dit boekdeel behandelt vooreerst de geschiedenis van het 8e Geniebataljon gedurende de eerste en de tweede wereldoorlog.  De...