Onder de doelstellingen van het Geniemuseum worden de promotie en de verspreiding van de geschiedenis van de Belgische Genie vooropgesteld.

Buiten de boekdelen over de geschiedenis van het geniewapen biedt de VZW een tweetalig driemaandelijks tijdschrift het “Genie Museum News” aan haar leden. Hierdoor worden deze op de hoogte gehouden over het leven van het museum en zijn jaarlijkse activiteiten. Het tijdschrift bevat telkens één of meerdere artikels over de geschiedenis van de Genie, de technieken van ingebruikstelling en de gebruikte materiëlen. Andere artikels beschrijven het leven van enkele grote namen van het wapen of vertellen de getuigenissen en persoonlijke herinneringen van strijders of weerstanders.

Om te kunnen genieten van het Genie Museum News kunt u zich lid maken van de VZW.

De leden kunnen eveneens de oudere exemplaren raadplegen in het documentatiecentrum van het museum en tegen betaling afschriften bekomen.

De lijst van de gepubliceerde artikels in het GENIE MUSEUM NEWS tot nog toe.

N° News- Titel – Auteur

(De ontbrekende nummers bevatten geen historische artikels)

Nr 3: De overschrijding van de Maas te Namen door de US Genie in september 1944 – Pierre Malchair.
Nr 4: De US Genie tijdens de gevechten aan de Amblève in december 1944 – Kol SBH b.d. Castermans.
Nr 5: De geallieerde operaties in België in september 1944.
Nr 6: De overschrijding van de Leopold Vaart op 13 en 14 september 1944.
Nr 8: De uitvinder van het prikkeldraad – Het comfort van de soldaat.
Nr 9: De BAILEY brug.
Nr 10: De reglementaire rantsoenen.
Nr 13: Een streek in het midden van de storm: Ieper in 1914 – 1918 – A.Gany, A. Wouters G.Veys.
Nr 15: Bruggen en wegen van de Inca’s – Guy Veys.
Nr 17: Het vaderlandertje – A. Gany.
Nr 18: De ALGRAIN brug (PMA).
Nr 20: Notering van de monumenten en de gedenkstenen met betrekking tot de Genie.
Nr 21: De monumenten van de Genie (Vervolg).
Nr 22: Robert Vekemans, Luitenant van de Genie, redder van Antwerpen in 1944, is overleden – Jozef Truyens.
Nr 23: Lichte opklaring over Dresden – M. Halon.
Nr 24: Praatjes over het Fort van Eben-Emael.
Nr 24 bis: Battle bridges – P. Malchair – Afscheid van de veldschansen – M. Halon.
Nr 25: De Genie en de Belgische koloniale veldtochten in 1914-1918 – R. Oger.
Nr 26: De Genie en de Belgische koloniale veldtochten in 1914-1918 (Vervolg).
Nr 27: Over de wachters van de Genie – Yves Deraymaeker.
Nr 28: Over de wachters van de Genie (vervolg).
Nr 29: Mutskentekens: de « Jeanne d’arc » en de Romeinse helm – M. Halon.
Nr 30: De Belgen in Frankrijk in 1914-1918 – uit “Histoire de la Défense, France”.
Nr 31: De Belgen in Frankrijk in 1914-1918 -(Vervolg).
Nr 32: De overgang tot de Belgische frank (1832) – M. Halon.
Nr 33: De inundatie van de IJzer – Bulletin des Sciences militaires.
Nr 34: Belgische Genie in Afrika : een vergeten episode – André Ancion.
Nr 35: De overschrijding van de Maas te Namen door de US Genie in september 1944 – Yves Deraymaeker.
Nr 36: De eerste ontmijners van de Genie.
Nr 37: De brug van Houx in mei 1940.
Nr 38: De overstromingen van 1953 – Lode Diercksens.
Nr 39: Onze eerste inspecteur-generaal van de Genie – V. Scarniet
Nr 40: Het eerste legerkamp te Scherpenheuvel.
Nr 41: De pioniers-boswachters-cyclisten.
Nr 42: De invloed van de spoorwegen op de militaire geschiedenis van de XIXe eeuw – Eugène Hermann.
Nr 43: Het laatste gevecht van de Groep Marchal.
Nr 44: 60 jaar geleden: de US Genie in het Ardennenoffensief. – M. Halon.
Nr 45: 60 jaar geleden: de US Genie in het Ardennenoffensief (Vervolg).
Nr 46: Henri Bernard in Frankrijk van mei tot september 1940 – Y. Deraymaeker.
Nr 47: De invloed van de spoorwegen op de militaire geschiedenis van de XIXe eeuw – (Vervolg).
Nr 48: Ik was 17 jaar in 1940 (Artikel over Adjt chef b.d. Roger Bauwens) – M. Halon.
Nr 49: Historiek van het 5de Geniebataljon (1ste Deel) – M. Halon.
Nr 50: Historiek van het 5de Geniebataljon (2de Deel).
Nr 51: Historiek van het 5de Geniebataljon (3de Deel).
Nr 52: De eerste militaire vliegvelden waren die van de Genie.
Nr 53: De Sint-Anna kazerne te Laken: een opleidingscentrum van de Hollandse Genie.
Nr 54: Maurice Hinsenkamp, een Duitser in de Groep MARCHAL.
Nr 55: Maurice Hinsenkamp, een Duitser in de Groep MARCHAL (Vervolg).
Nr 56: Vauban (1707 – 2007) – B. Liévain.
Nr 57: Briegden, 11 mei 1940: een ongelooflijke vernietiging – Y. Deraymaeker.
Nr 58: Generaal Wiener – M. Halon.
Nr 59: De Amerikaanse Genie in de slag van Vlaanderen in 1918 – M. Halon.
Nr 61: Charles Van der Cruyssen, het eigenaardige lot van een uitzonderlijke genist.- Dr Loods – B. Liévain.
Nr 62: Engineer Victory, 1908-2008 honderd jaar- M. Halon.
Nr 63: De Algrain brug – Jef Truyens en Y. Deraymaeker.
Nr 64: Engineer Victory (vervolg). De militaire duivenhokken – M. Halon.
Nr 65: De KW lijn en de 4e Directie van de Genie en de Versterkingen – M. Halon.
Nr 66: Uit het leven gegrepen, Ernest Remacle – Ph. Mignolet.
Nr 67: Met het 1ste Peloton van de Marscompagnie van het 4de Genie in Kongo in 1960 – Jean Dardenne et Y. Deraymaeker.
Nr 68: De Genieschool te Mezières en de wapenfabriek van Charleville (Frankrijk) – B. Liévain.
Nr 69: De geschiedenis van het 40e Regiment Genie (deel 1) – M. Halon.
Nr 70: De geschiedenis van het 40e Regiment Genie (deel 2).
Nr 71: Speciaal nummer 10de & 20ste verjaardag.
Nr 72: Geschiedenis van het Kamp Vogelsang in het kort (1ste deel) – M. Halon, V. Scarniet, A. Minet.
Nr 73: Raymond Oger , terugblik op de Weerstand 59 jaar later (persoonlijk nota’s).
Nr 74: Geschiedenis van het Kamp Vogelsang in het kort (2e deel) – M. Halon, V. Scarniet, A. Minet.
Nr 75 : In de voetsporen van Vital Leonard, Ere-majoor van de Genie – V. Scarniet & Het Blauwe tenue – Ph. Mignolet.
Nr 76: Ere- kolonel van de Genie Marcel Vanderborgh : “De tribulaties” van een oorlogsvrijwilliger & De ADM (Atomic Demolition Munition) eenheden van de Genie – groepswerk.
Nr 77: De grond als matras en de hemel als deken : herinneringen van Albert Remacle, weerstander – Ph Mignolet.
Nr 78: Het 8ste Geniebataljon in Nederland tijdens de overstromingen in 1953 – Ph. Mignolet & De vlammenwerpers (1ste deel) – V. Scarniet.
Nr 79: De batterij van Merville en het Geniemuseum te Angers (Frankrijk) – Ph Mignolet & De vlammenwerpers (2e deel) – V. Scarniet.
Nr 80: De vlammenwerpers (3e deel) – V. Scarniet. & Koning Boudewijn en de Genie – V. Scarniet.
Nr 81: De Genie op de vooravond van de Grote Oorlog: De grote manoeuvres van 1913 – Ph. Mignolet, V. Scarniet & De Steel Treadway brug te Jambes in 1944, iets nieuws – V. Scarniet.
Nr 82: De speciale compagnies van de Genie bij de grote manoeuvres van 1913 – Ph. Mignolet, V. Scarniet.
Nr 83: De grote reorganisaties van 1913 – 1ste deel : – Ph. Mignolet, V. Scarniet & De vernieling van de brug van Yvoir in mei 1940 : enkele puntjes op de “i” gezet- V. Scarniet.
Nr 84: De grote reorganisaties van 1913 -2e deel : De reorganisatie van de Genie – Ph. Mignolet, V. Scarniet.
Nr 85: Yvoir, Pinksterzondag 1940, 12 mei 1940 – M. Van Hecke, V. Scarniet & Enkele getuigenissen: Sint-Barbara in goede en kwade dagen & en eerste Kerstmis aan het front.
Nr 86: Het Belgische Cointet element – Wim Tuyteleers & Augustus 1914 : de vernielingen van de bruggen van de Beneden-Maas – V. Scarniet.
Nr 87: De rol van de spoorwegen bij de val van de versterkte vesting Antwerpen in 1914 – Jef Van Olmen
Nr 88: In de voetsporen van Richard Smekens in Engeland en Wales – Y. Deraymaeker & De Genie van de IV Legerafdeling in de slag bij Tervate – Ph. Mignolet
Nr 89: De Corpsen Houtvesters – R. Giraldo in samenwerking met museumleden & 1915, Het Sint-Barabarafeest nog nooit zo levendig bij de Genie – V. Scarniet.
Nr 90: Van clandestiene meteoroloog tot officier van de Genie: eerbetoon aan Luitenant-kolonel Jean Aerts. – R. Cambier & 10 Mei 1940: De vernieling van het viaduct van Hammerbrücke : een poging tot analyse van een tragedie – Ph. Mignolet.
Nr 91: De vergeten compagnie van de Brigade Piron: “The Belgian Field Engineers Coy” – Kris Michiels & Kleine verhalen uit de Grote Oorlog (1) : De oorlogsmeter en de ring – V. Scarniet.
Nr 92: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 (1ste Deel) – Ph. Mignolet & Kleine verhalen uit de Grote Oorlog (2): Hoe de dagelijkse kost verbeteren – V. Scarniet en J-Ph. Préaux
Nr 93: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 (2de deel) – Ph. Mignolet & Het Kamp Elsenborn en zijn smalspoor (1ste deel) – Thierry Cardon de Lichtbuer
Nr 94: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 (3de deel) – Ph. Mignolet & 14-18 – De waarde van de genie: eervolle vermeldingen, vuurkoorden en vlaggen – Eric Tripnaux & 125 jaar geleden vervoegden twee geniecompagnies het garnizoen van Namen – V. Scarniet
Nr 95: Waar is de 19de Compagnie gebleven ? – E. Tripnaux & Het Kamp Elsenborn en zijn smalspoor (2e deel) – De spoorwegtroepen van de génie – Thierry Cardon de Lichtbuer & V. Scarniet & 40-45-De waarde van de genie: eervolle vermeldingen, vuurkoorden en vlaggen – E. Tripnaux
Nr 96: Een vergeten hoofdstuk uit de Grote Oorlog: het T.S.F. station “MN7” in Baarle-Hertog – Philippe Mignolet & Militaire geschiedenis en paleontologie – de mammoet van Hoboken – Yves Deraymaeker
Nr 97: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 – Enkele lessen uit de Eerste Wereldoorlog: De versterkte stelling Luik – Ph. Mignolet & De bezetting van de Ruhr (1ste deel) – V. Scarniet
Nr 98: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 – De Eerste Wereldoorlog en enkele getrokken lessen(vervolg): De versterkte stelling Namen – Ph. Mignolet & De bezetting van de Ruhr (2e deel) – V. Scarniet
Nr 99: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 – De Eerste Wereldoorlog en enkele getrokken lessen(vervolg): De versterkte stelling Antwerpen – Ph. Mignolet & De bezetting van de Ruhr (slot)- V. Scarniet
Nr 100: De evolutie van de organisatie van het geheel van de versterkingen vanaf het verschijnen van de artillerie tot 1914 – De Eerste Wereldoorlog en enkele getrokken lessen: De versterkte stelling Antwerpen (vervolg en slot) Ph. Mignolet & De Franse decoratie van de Belgische pontonniers van het 2e Genie – E. Tripnaux.
N° 101: Aan onze helden van 14-18 – Slachtoffers en eerbetoon – V. Scarniet. Een goed voorbereide vernieling (Haversin 1914) – V. Scarniet
N° 102: 6th Armored Airborne Reconnaissance Museum januari 45 – J-F Husson – Citadel van Rijsel – Ph. Mignolet,- Het Monument van de Genie – V. Scarniet
Nr. 103: Van Rethondes tot Versailles en verder – J. Cannaerts – Vauban en zijn Morvan – F. Bernier et J-Ph Préaux° Nr 104: Eerbetoon aan de pontonniers van het leger & Gedenkteken aan de overstroming van de IJzer bij Nieuwpoort & Enkele parels uit onze archieven – V. Scarniet & Het officierspaviljoen in de Forten 4 en 6 te Antwerpen – J. Cannaerts
N° 105: Voedsel te velde tijdens de 2e Wereldoorlog – J.Ph. Préaux & Twee bijzondere gedenktekens uit de Eerste Wereldoorlog: Lo en Wulpen – V. Scarniet
Nr. 106: De Wellington Barrière (1e deel) – Ph. Mignolet & De bas-reliëfs van Bonnetain, een eerbetoon aan de eenheden van de Grote Oorlog – V. Scarniet
Nr. 107: De Barrière van Wellington (2de deel) – Ph. Mignolet & Het rentmeesterschap tijdens de Eerste Wereldoorlog – J.Ph Préaux
Nr. 108: De Barrière van Wellington (3e deel) – Ph. Mignolet & Het Commissariaat tijdens de Eerste Wereldoorlog (2e deel) – J.Ph Préaux
2021
Nr. 109: De Wellington Barrier (laatste deel) – Ph. Mignolet & De intendance tijdens de 1e Wereldoorlog (3e deel) – J.Ph Préaux
Nr 110: Het Geniemuseum wordt 30 jaar – Ph. Mignolet & De intendance tijdens de Eerste Wereldoorlog (4e en laatste deel) – J.Ph Préaux & De missie “Train The Trainer Genie” te LIKASI (RDC) – E. Lavend’homme & De oorsprong van de brandweermannen – Ph Mignolet.
Nr 111: Lucienne Falque, een vrouw binnen de sabotagegroep Marchal – Benjamin Morialmé & Oflag II.A van PRENZLAU – Eric Simon
Nr 112 : Vincent Scarniet : Parlementaire vraag over de kazerne te Amay & Eerbetoon van een chef (Lt-Col Beaupain) – L’Oflag II.A van PRENZLAU (einde) – Eric Simon
Nr 113 : De Bailey-brug in de historische context van de geprefabriceerde, draagbare en demonteerbare bruggen (De voorgangers) – Freddy Bernier
Nr 114 : De Genie van de Romeinse legioenen steekt de Rijn over. – Jean-Philippe Préaux & De Bailey-brug in de historische context van de geprefabriceerde, draagbare en demonteerbare bruggen (Van de voorgangers tot de Eerste Wereldoorlog) – Freddy Bernier
Nr 115 I/2023 : Het woord van de voorzitter – In memoriam – Het leven van het Museum – De inrichting van het Museum – De 7e en 13e Geniebataljons van het 1ste Genie Regiment in 1914 – 1918 – Het documentatiecentrum van het Geniemuseum – De ALGRAIN-brug, echte voorganger van de BAILEY-brug.
Nr 116 II/2023 : In memoriam – Het leven van het Museum – Algemene Vergadering van 09 Maart 2023 – Het nationale monument van de Genie te Amay – Jaarlijkse excursie – De Koning en de Korporaal – AV fotos reportage – Wie kan ons helpen ?
Nr 117  III/2023 : Het woord van de voorzitter – Het Museum leeft – Receptie van de betrokkenen bij de B3 renovatie – Tussen de Algrain brug en de geboorte van de Bailey, Freddy Bernier – De DWGL , Philippe Mignolet  – FAU en marskamp, Jean-Philippe Préaux – Een vergeten oorlog
Nr 118  I/2024 : Het woord van de voorzitter – Het Museum leeft – Die foto’s van het begin van de Grote Oorlog – Mythen of werkelijkheid ?, Vincent Scarniet – De geboorte van de Bailey brug, Freddy Bernier – 150 jaar geleden… de Genie gin de moderniteit in