Het geheel van tradities van een wapen vormt een erfgoed van de hoogste morele waarde, waarop alle korpsen terecht trots zijn. In de loop der eeuwen is slechts zeer sporadisch iets verschenen over de Genie. Zelfs de militaire literatuur, die zeer rijk is aan werken over de tradities en de opeenvolgende organisaties van de verschillende wapens, is bijzonder karig wanneer het de Genie betreft, met uitzondering misschien van belegeringen en vestingwerken.

Het is uiteraard onmogelijk de geschiedenis van de Genie in ons leger na te gaan zonder vestingwerken te vermelden. Maar dit onderwerp is zo omvangrijk en specifiek dat het in een afzonderlijke studie zou moeten worden behandeld. Daarom zullen het systeem en de evolutie van de vestingwerken slechts zeer sporadisch en eerder beknopt worden behandeld, vooral dan wanneer ze van essentieel belang zijn voor het begrijpen van het geheel en om de functies van de sappeurs, de mineurs en de pioniers te duiden.

Michel Halon (†)

De publicaties worden verkocht in het Museum of kunnen online besteld worden (u kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken). De verzendingskosten zijn deze van bpost (vraag ernaar in het museum, zie Praktische Informatie). De publicaties worden verzonden na ontvangst van de overeenstemmende betaling op de bankrekening van het Geniemuseum. De verschillende publicaties worden geïdentificeerd aan de hand van een code die bij bestelling moet vermeld worden (1N, 2N,…, 8GN,…).

Aangezien alle auteurs Franstalig zijn, worden de publicaties eerst in het Frans gepubliceerd. Het merendeel is al beschikbaar in het Nederlands; andere worden nog vertaald door Nederlandstalige vrijwilligers.