BUNDEL 1N : De oorsprong van de Belgische Genie vóór 1830

Kolonel b.d. Michel Halon († 2008)

Dit boekdeel verhaalt de geschiedenis van de voorlopers van de Genie van het onafhankelijk België.  Hun lot of hun verwezenlijkingen worden geschetst in de historische context van de Oostenrijkse, Franse en Hollandse overheersing van ons land.

Zwart/wit, 88 blz.

Verkoopprijs 2016 : 3 € + 2,37 € verzendkosten

Existe également en français