De geschiedenis van de Belgische militaire Genie

Het geheel van de tradities van een wapen vormt een erfenis van onschatbare morele waarde waarop alle Korpsen terecht fier zijn. De Genie verschijnt in de loop van de eeuwen slechts sporadisch ten tonele.  De militaire literatuur, zeer rijk aan werken over tradities en opeenvolgende organisaties bevat bijzonder weinig over Genietroepen, behalve misschien wanneer het gaat over belegering- en vestingwerken.

Men kan natuurlijk de historiek van de Genie van ons leger niet schetsen zonder de vestingwerken te vermelden.  Maar dat onderwerp is zo uitgebreid en specifiek dat het in feite het onderwerp zou moeten uitmaken van een afzonderlijke studie.

Het systeem en de evolutie van de vestingwerken zullen daarom slechts af en toe en zeer bondig behandeld worden, m.a.w. telkens wanneer ze onontbeerlijk zijn voor een goed begrip van het geheel en de beschrijving van de taken van de sappeurs, mineurs en pionniers.

Michel Halon (  † 2008 )