Een uitzonderlijke schenking: Adjudant-chef Vincent De Graeve, de nieuwe RSM van het departement Genie, schonk het museum 22 verkleinde decoraties van ere-majoor Vital Leonard, de adoptievader van zijn schoonmoeder. Vital Leonard werd vereeuwigd op een schilderij dat te zien was in het Geniemuseum in Jambes en dat ook zal worden tentoongesteld in Amay. De belevenissen van Vital Leonard waren te lezen in News 75 van 2012.

Hij schonk ook een paar geborduurde mouwinsignes van het 2de Reserve Korps, dat later in 1965 zou opgaan in het Hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Deze bundel volgt op de eerste zes, die de geschiedenis van de Belgische Genie tot aan de Tweede Wereldoorlog schetsen. Dit deel 7 behandelt de heropbouw van de Genie na de oorlog, de bezetting van Duitsland, de komst van de NAVO en de inspanningen van België om zijn militaire verplichtingen binnen de organisatie na te komen. Bijlagen zijn gewijd aan het kamp Vogelsang, de Dienst Militaire Bouwwerken, de aanwezigheid van de Genie in Belgisch Kongo en hun deelname aan de Koreaanse Oorlog. Het werk is verrijkt met talrijke historische foto’s.

Te bestellen op info@geniemus.be of via het contactblad van de site

Prijs van 20 € + 6 € verzendkosten