Het hart van het Documentatiecentrum is een bibliotheek die gewijd is aan de militaire geschiedenis in het algemeen en aan de Genie in het bijzonder. Naast de talrijke boeken die per periode zijn gerangschikt, bevat het ook een rijke verzameling officiële militaire kranten vanaf 1830, alsook militaire tijdschriften en publicaties van verbroederingen en vriendenkringen van de Genie die vanaf 1945 zijn verschenen.

Handboeken, reglementen, aide-mémoires en cursussen die aan de verschillende categorieën geniepersoneel worden gegeven, zijn per thema gegroepeerd. Een technische documentatie van de tuigen en voertuigen die ooit in de Genie-eenheden in gebruik waren, vormt een onmisbare aanvulling van het bezoek aan de archeodroom.

Talrijke plattegronden en atlassen van vestingwerken en kazernes vervolledigen de collecties.

Zeer vermeldenswaardig is een collectie dia’s, foto’s en films met betrekking tot de activiteiten van de Genie, niet alleen in België maar over de hele wereld. Wij beschikken ook over echt persoonlijke documenten, wat getuigt van een reëel vertrouwen vanwege de milde schenkers.

De rijkdom van het documentatiecentrum van een vzw is niet zelden het resultaat van talrijke schenkingen. Mocht u voor een “opkuisactie” staan, aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen van het bestaan van documentatie die voor ons van belang kan zijn voordat u de onherroepelijke beslissing neemt om ze weg te gooien…

De rijkdom van het documentatiecentrum van een VZW is het resultaat van talrijke giften. Wanneer ge ooit zou besluiten tot de opruiming van uw zolder, aarzel dan niet ons het bestaan mede te delen van een documentatie die ons zou kunnen interesseren, alvorens een onherstelbaar besluit te nemen.

Raadpleging van de documenten

Het is mogelijk de documenten te raadplegen in de leeszaal tijdens de openingsuren van het museum, mits het betalen van een bezoekersticket (4 €). De toegang is evenwel gratis voor de leden van de vzw die in orde zijn met hun jaarlijkse bijdrage van 15 €. Het is toegestaan om foto’s te nemen; fotokopies in beperkte hoeveelheid zijn betalend.

Om het raadplegen van documenten te optimaliseren, raden wij u sterk aan om uw bezoek een week op voorhand aan te kondigen, met vermelding van uw interessegebied via mail naar info@geniemus.be of op dinsdag op het nummer 02/442 91 16.