De vzw Geniemuseum – asbl Musée du Génie werd opgericht in 1991, eerst als Stichting en later als vzw. De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (ondernemingsnummer 443.596.935). Een Raad van Bestuur (RvB) beheert de vzw, terwijl vrijwilligers de dagdagelijkse werking van het museum en het historisch documentatiecentrum op zich nemen. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers werken onbezoldigd.

De doelstellingen zijn:

Bijdragen tot het behoud van de tradities van de Genie, de kennis en de verspreiding van de geschiedenis ervan bevorderen en ten slotte documenten en materiële voorwerpen van historische waarde voor de Genie verzamelen en tentoonstellen”.

In overeenstemming met haar statuten zorgt de vzw voor de verspreiding van de geschiedenis van de Genie door bezoekers in het museum te ontvangen en door de publicatie van boeken over de Belgische Genie, evenals het tweetalige tijdschrift “Genie Museum News” dat aan haar leden verdeeld wordt.