BUNDEL 8GN : Bekopte geschiedenis van het 8ste Geniebataljon

Kolonel SBH b.d. Philippe Mignolet en Adjudant-chef b.d. André Wouters († )

Bundel 8GNDit boekdeel behandelt vooreerst de geschiedenis van het 8e Geniebataljon gedurende de eerste en de tweede wereldoorlog.  De eenheid wordt heropgericht begin jaren 50 en haar tussenkomst tijdens de overstromingen in Holland in 1953 wordt uitvoerig beschreven aan de hand van talrijke foto’s en getuigenissen.

Het werk wordt vervolledigd door de beschrijving van het eenheidsmaterieel, van het garnizoen in Leopoldsburg, door de Curriculum Vitae van de korpsoversten en talrijke foto’s van die periode die vroegere dienstplichtigen ons hebben geleend.

 

Bundel 8GN: Kleur editie, 98 blz.

Verkoopprijs 2016 : 10 € + 3,95 € verzendkosten

Existe également en français.