BUNDEL 3N : De geschiedenis van de Belgische militaire Genie van 1870 tot 1914

Kolonel b.d. Michel Halon († 2008)

Dit boekdeel behandelt de geschiedenis van de Genie doorheen de verschillende reorganisaties van het Belgisch Leger tot aan de grote restructuratie van 1913. Het verhaalt eveneens de oprichting van de gespecialiseerde geniecompagnies die beantwoordde aan de noodzaak tot invoering van de technische nieuwigheden in de schoot van het leger (telegrafie, spoorwegen, luchtscheepvaart, luchtmacht,…).

Enkele bijlagen behandelen bondig de Genie in Congo, de organisatie van de vestinggenie en de tradities van het wapen.

Zwart/wit, 90 blz.

Verkoopprijs 2016 : 6 € + 2,37 € verzendkosten

Existe également en français.