Bundel 1N: De oorsprong van de Belgische militaire Genie vóór 1830

BUNDEL 1N : De oorsprong van de Belgische Genie vóór 1830 Kolonel b.d. Michel Halon († 2008) Dit boekdeel verhaalt de geschiedenis van de voorlopers van de Genie van het onafhankelijk België.  Hun lot of hun verwezenlijkingen worden geschetst in de historische context...