BUNDEL 4N : De geschiedenis van de Belgische militaire Genie gedurende de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum tot 1936

Kolonel SBH b.d. Roland Giraldo)

De volgende thema’s worden op een algemene manier aangesneden : de organisatie van het leger en de Genie op de vooravond van 4 augustus 1914; de steun van de Genie aan de gevechten van Luik, Namen en Antwerpen, de gevechten en de overstromingen van de IJzer en eveneens de vier jaren van stabilisatie.

Enkele hoofdstukken behandelen de technische evolutie van de Genie en zijn voornaamste componenten en eveneens de naoorlogse periode en de Belgische bezetting van de Ruhr. Een laatste hoofdstuk haalt de herinnering op van de dappere strijders van de Genie aan de hand van de dodenmonumenten en de verbroederingen van de Genie na de oorlog.

162 blz in kleur

Verkooprijs 2016 : 9 € + 3,95 € verzendkosten

Existe également en français.